Notícies

La informació del nostre club al vostre abast

Assemblea Ordinària 2021

La Junta Directiva de la Unió Esportiva Rapitenca ja ha convocat la propera assemblea ordinària que tindrà lloc el dia 2 de juliol a les 20.30 h. en primera convocatòria, a l’auditori Sixto Mir.

Aquesta serà la darrera assemblea de l’actual directiva i on es proclamarà a Fernando Garcia com a nou president de l’entitat.

L’assemblea tindrà el següent ordre del dia:
1.- Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Memòria d’activitats realitzades durant les temporades 2019/21
3.- Informe econòmic 2019/21 i aprovació de comptes
4.- Informe del President
5.- Proclamació de la nova Junta Directiva encapçalada per Fernando Garcia Talarn
6.- Informe de la temporada 2021/22 i planificació esportiva
7.- Aprovació de pressupost per al nou exercici 2021/22
8.- Activitats a realitzar durant la propera temporada 2021/22
9.- Precs i preguntes

Podeu trobar la convocatòria de l’assemblea, aquí.