Calendari de quotes

Calendari de pagaments temporada 2021-22

Tenint en compte que ja heu fet el pagament de la matrícula, a la inscripció se us demana que escolliu el fraccionament que us vagi millor per tal de fer el pagament de la quantitat restant de la quota. Les propostes són les següents:

Nº Pagaments Dates Límit
1 fins 10-10-2021
2 1er fins 10-10-2021
2on fins 10-12-2021
3 1er fins 10-10-2021
2on fins 10-11-2021
3er fins 10-12-2021
4 1er fins 10-10-2021
2on fins 10-11-2021
3er fins 10-12-2021
4rt fins 10-01-2022
Mensual De setembre a abril
l’1 de cada mes
Recordeu que:

– Les despeses derivades dels rebuts retornats seran incloses en les següents quotes.
– S’estableixen 10 dies de marge per a pagament de quotes més enllà de la data establerta pel club. Si el pagament no es fa efectiu, el jugador/a podrà ser apartat/da de les activitats fins que es regularitzi la seva situació.
– Descompte per segon germà/na. Passeu per les oficines per a mes informació.
– Existeix acord amb els Serveis Socials de l’Ajuntament d’ajut per a famílies amb dificultats econòmiques. Passeu per les oficines del club per a més informació.