Règim de conducta

Normativa de contucta

L’objectiu principal del futbol base de la UE Rapitenca és la transmissió dels valors associats a l’esport a les nenes i nens que formen part dels nostres equips des de les categories de Patufets fins a Juvenil.

Històricament al mon del futbol base ha estat molt present l’aspecte competitiu del joc, tant dins com fora del camp. En el nou projecte que enceta aquesta junta directiva, volem potenciar decididament també l’aspecte formatiu, per tal de contribuir en la educació no tant sols d’esportistes sinó, sobretot, de persones.

A ningú se li escapa que en aquesta tasca tots tenim el nostre paper, és per a això que passem a llistar les normes de conducta, que en lo referent a la relació amb el club, s’han de complir-se:

JUGADORS:

 • Puntualitat en les convocatòries de partits i entrenaments.
 • Avisar amb suficient antelació als entrenadors en cas d’absència.
 • Ús de l’equipament oficial en partits, entrenaments i actes organitzats pel club.
 • Comportament cívic i educat en tot moment com a representants de la imatge del club. Qualsevol falta de respecte a un altre membre del club serà sancionada, i depenen de la gravetat, es considerarà motiu de baixa.
 • Tractar tot el material esportiu i les instal·lacions amb cura.
 • Divertir-se jugant a futbol.

ENTRENADORS:

 • Puntualitat en les convocatòries de partits i entrenaments.
 • Avisar amb suficient antelació als coordinadors en cas d’absència per poder cobrir el lloc.
 • Ús de l’equipament oficial en partits, entrenaments i actes organitzats pel club.
 • Comportament cívic i educat en tot moment com a representants de la imatge del club. Qualsevol falta de respecte a un altre membre del club serà sancionada, i depenen de la gravetat, es considerarà motiu de baixa.
 • NO deixar mai l’equip sense entrenador, seran els últim en sortir del vestidor en partits i entrenaments.
 • Fer-se càrrec del material esportiu utilitzat pertanyent al club.
 • Seguir els plans de formació i entrenament establerts per coordinació.
 • Apassionar-se entrenant.

FAMILIARS:

 • Puntualitat en el moment de recollida dels nens/nenes al finalitzar els entrenament si partits. Avisar a l’entrenador en cas d’imprevist.
 • Estar al dia amb els pagaments de quotes.
 • Animar a l’equip.
 • Comportament cívic i educat en tot moment com a membres del club. Qualsevol falta de respecte a un altre membre del club serà sancionada, i depenen de la gravetat, es considerarà motiu de baixa.